Waarom de Box 3 Check?

Vanwege de ‘hersteloperatie box 3-heffing’

Als je vóór 4 augustus 2022 aangifte inkomstenbelasting over 2021 hebt gedaan, dan is er in het aangifteprogramma van de Belastingdienst nog geen rekening gehouden met de uitspraak van de Hoge Raad over de box 3-heffing (arrest Kerst 2021). Na deze uitspraak heeft de Belastingdienst een nieuwe rekenmethode ontwikkeld. Hiermee hebben zij je box 3-inkomen herberekend. In de definitieve aanslag die je van de Belastingdienst krijgt, zie je wellicht dat je box 3-inkomen is verlaagd. Dat komt omdat de nieuwe rekenmethode gunstiger voor je uitpakt.
De verlaging van je box 3-inkomen kan gevolgen hebben voor andere onderdelen in de aangifte, zoals de verdeling van de gezamenlijke grondslag sparen en beleggen tussen fiscaal partners of voor de aftrek van specifieke zorgkosten en giften.

Verdeling gezamenlijke posten tussen fiscaal partners

Heb je een fiscaal partner en heb je in de aangifte de gezamenlijke grondslag sparen en beleggen in een bepaalde verhouding verdeeld? Dan is dezelfde verhouding ook gebruikt bij het vaststellen van de definitieve aanslag.
Door de herberekening van je box 3-inkomen kan het voor jou en je fiscaal partner voordeliger zijn om de verhouding in de verdeling aan te passen. Om te bekijken of dit gunstiger is, verwijst de Belastingdienst je naar ‘Mijn Belastingdienst’. In het online aangifteprogramma gebruiken zij nu de nieuwe rekenmethode. Je kunt daar zelf een nieuwe verdeling tussen jou en je fiscaal partner maken en de aangifte opnieuw inzenden. Maar dat vergt redelijk wat fiscaal inzicht en heel veel ‘proberen’ de optimale verdeling te vinden.

Aanslag 2021 ontvangen?
Wellicht toch voordeel door andere verdeling vanwege het box 3-rechtsherstel

Stel je hebt in de eerder verzonden aangifte gekozen voor een bepaalde, destijds optimale, verdeling. De Belastingdienst gaat van die verdeling uit en kan dus constateren dat de nieuwe berekening (vanwege het rechtsherstel) voor geen van beiden een lagere aanslag oplevert dan de oorspronkelijke berekening. De Belastingdienst concludeert dan dat de oude berekening kan blijven gelden. Maar het kan best zijn dat door het kiezen van een andere verdeling in de aangifte partners gezamenlijk toch minder belasting betalen. En leuker kunnen ze het niet maken, belastingplichtigen moeten zelf uitzoeken of dat zo is.

Het kan ook zijn dat de de nieuwe berekening (vanwege het rechtsherstel) bij de oorspronkelijk gekozen verdeling wel tot een bepaalde teruggaaf leidt. Dat is op zich mooi, maar het is altijd goed om te checken of die verdeling wel optimaal is. Wellicht kun je door een andere verdeling te kiezen de gezamenlijk verschuldigde box 3-heffing nog lager kan uitkomen.

Daarom: automatisch optimalere verdeling met de Box 3 Check

Met de BOX 3 CHECK nemen wij jou het werk uit handen. De check beoordeelt de nieuwe box 3-berekening en kijkt of er een voordeel te behalen is door het anders verdelen van de gezamenlijke inkomsten, aftrekposten en vermogen.

Is dat het geval, dan kun je in bezwaar gaan tegen de opgelegde aanslag door aan te geven dat er van een andere verdeling gekozen is. Bezwaar maken kan eenvoudig door online een nieuwe (verbeterde) aangifte in te dienen. Je kunt dit doen tot de aanslag van jou en je fiscaal partner onherroepelijk vaststaat. Dat is tot 6 weken na de datum van de definitieve aanslag die je net ontvangen hebt of binnenkort krijgt.

Optimaliseer je belastingaangifte