Voor wie?

Voor fiscaal partners met een aangifte inkomstenbelasting 2021 met verdeelposten

De Box 3 Check is voor iedereen die in aangifte inkomstenbelasting 2021 een fiscaal partner heeft en gezamenlijke inkomsten, aftrekposten of vermogen heeft. Dan heb je namelijk te maken met het verdelen van deze posten tussen de partner. Dit geldt voor zowel alle particulieren en zelfstandig ondernemers.
Bij de (gezamenlijke) verdeelposten gaat het dan om een van de volgende onderdelen:

  • eigen woning
  • persoonsgebonden aftrek (zorgkosten, giften, studiekosten, alimentatie, weekenduitgaven, restant voorgaande jaren)
  • vermogen box 3 voorzover meer dan de vrijstelling
  • vrijstelling groene beleggingen
  • verrekenbare dividendbelasting of buitenlandse bronbelasting.

Aangifte via extern adviseur

Nb. De Box 3 Check maakt gebruik van de originele aangifte-pdf van de Belastingdienst. Die kun je via onze website uploaden. Als je gebruik maakt van een extern adviseur (accountant, financieel planner, fiscalist), dan heeft het gebruik van de Box 3 Check vaak geen zin. Extern adviseurs maken namelijk doorgaans gebruik van hun eigen software voor het doen van de aangifte inkomstenbelasting. Deze wijkt af van de Belastingdienst en wordt daarom niet ingelezen door de Box 3 Check. Raadpleeg in dat geval je extern adviseur of de verdeling in jouw aangifte optimaal is.

Optimaliseer je belastingaangifte