Verdeelposten

Fiscaal partners

Het fiscaal partnerschap betekent dat je samen aangifte kunt doen en inkomsten en aftrekposten verdelen. Dat kan gevolgen hebben voor de belasting die je moet betalen of terugkrijgt. Fiscaal partnerschap kan ook gevolgen hebben voor de heffingskortingen die je krijgt. Meer informatie over fiscaal partnerschap vind je o.a. op de site van de Belastingdienst.

Welke verdeelposten zijn er?

Partners mogen bij bepaalde inkomsten, aftrekposten en het vermogen zelf bepalen wie wélk deel daarvan aangeeft in de aangifte. Zolang je samen maar 100% aangeeft. Het gaat bij de verdeelposten dan om de volgende onderdelen:

  • het saldo van de inkomsten en aftrekposten van de eigen woning
  • aftrek vanwege geen of een kleine eigenwoningschuld
  • voordeel uit aanmerkelijk belang (box 2)
  • de gezamenlijke grondslag sparen en beleggen (box 3)
  • betaalde partneralimentatie en andere onderhoudsverplichtingen
  • uitgaven voor specifieke zorgkosten
  • uitgaven voor tijdelijk verblijf thuis van ernstig gehandicapte kinderen, broers of zussen
  • studiekosten en andere scholingsuitgaven
  •  giften
  • restant persoonsgebonden aftrek over vorige jaren.

Tot wanneer kun je de verdeling wijzigen?

Totdat je belastingaanslag en die van uw partner ‘onherroepelijk’ vaststaat. Als je geen bezwaar maakt tegen een aanslag, dan is dat 6 weken na de datum van de aanslag. Tot die tijd kun je in je aangifte de verdeling van je gemeenschappelijke inkomsten en uitgaven wijzigen en voor je allebei opnieuw aangifte doen.

Wat doet de Box 3 Check?

De Box 3 Check berekent je box 3 inkomen. Daarbij houden we rekening met de hersteloperatie box 3 (zie hier). Daarna gaat het systeem voor jou en je fiscaal partner de meest voordelige verdeling uitrekenen. Met ‘meest voordelige’ bedoelen we dan dat er over het jaar 2021 zo min mogelijk belasting betaald wordt.

Nb. Er zijn soms redenen om af te wijken van een voordeliger verdeling. Dat heeft dan vaak te maken met bijzondere omstandigheden als bijvoorbeeld (eenmalige) verliesverrekening, afwijkende (hoge of lage) inkomen in de jaren erna. De Box 3 Check houdt met die bijzondere omstandigheden geen rekening. Raadpleeg in dat geval een deskundig (belasting)adviseur.

Optimaliseer je belastingaangifte